Werkwijze

“Het verschil tussen leren en ontwikkeling is de tijd die nodig is om het te kunnen voor nu én later.”

(C.B-K)

Kennismaking

Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismaking in onze praktijk zodat u zelf kunt zien en ervaren wat Mediërend Leren® inhoudt. Mocht u besluiten om tot begeleiding over te gaan, dan volgt een intakegesprek.

Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats samen met het kind en met de ouder(s). Volledige openheid en eerlijkheid is namelijk een voorwaarde voor gemedieerde leerervaring.
Met andere woorden: alleen dan heeft Mediërend Leren® zin en resultaat. Daarom is (zijn) de ouder(s) aanwezig als er met het kind gewerkt wordt. U bent dus direct betrokken bij wat wij met uw kind doen. U ziet, hoort en ervaart zelf wat er gebeurt.

Tijdsduur

Aangezien ieder kind en iedere hulpvraag uniek is, kent Mediërend Leren® geen vast traject of een vastgesteld aantal sessies. In overleg met het kind en de ouders stellen wij een plan van aanpak op, waarin duidelijk vermeld staat wat het te behalen doel is.
Een sessie bestaat uit 50 minuten begeleiding en 10 minuten administratie tijd.

Belangrijk

In overleg kan de begeleiding onder schooltijd op school plaatsvinden, mits er een (kleine) ruimte beschikbaar is. Gedurende het gehele traject is er contact en waar nodig ondersteuning voor leerkracht en ouders. Voor maximaal resultaat is samenwerking en afstemming tussen school, gezin en De Interactie noodzakelijk.

Gebruikte materialen

Wij werken veel met IVP-materiaal. IVP staat voor Instrumenteel Verrijkingsprogramma. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt er gewerkt met de IVP-instrumenten of met diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games). De spellen zijn uitgezocht op het trainen van cognitieve functies.

Meer weten over onze werkwijze? Kijk bij onderstaande onderwerpen

Diagnose Mediërend Leren Cognitieve Functies Executieve Functies Testen Vergoeding