Er bestaan diverse testen waarmee de intelligentie (het IQ) van een kind bepaald kan worden.

De WISC  en Sonr  zijn hier een goed voorbeeld van. Bij deze vormen van testen wordt de score van uw kind vergeleken met de gemiddelde score van andere kinderen met een vergelijkbare leeftijd en/of situatie.

TestenVoor zeer veel kinderen is dit een uitstekende test methode.

Wij van praktijk de Interactie maken echter (ook) graag gebruik van een Dynamic Assessment(DA). Tijdens minimaal drie begeleidingssessies worden aan de hand van de LPAD-materialen van Prof. Feuerstein en/of de DA-materialen van Prof. Tzuriel de ontwikkelmogelijkheden van uw kind in beeld gebracht. De groei van uw kind wordt zichtbaar gemaakt door de behaalde resultaten gedurende de sessies met elkaar te vergelijken. Er wordt gezocht naar de Zone van de Naaste Ontwikkeling van uw kind.

Voor meer informatie rondom een L.A.P.D. en of een Dynamic Assessment verwijzen wij u graag naar www.desti.nl