Onze visie

Praktijk De Interactie

Onze visie

Kinderen met een beperking hebben GEEN plafond in hun ontwikkeling.”

(Prof. dr. R. Feuerstein) ‘Geen plafond aan de ontwikkeling van een kind? Hoezo?’ vraagt u zich misschien af.
Wij zijn er van overtuigd een dergelijk ‘ontwikkelplafond’ niet bestaat. Onze visie op ontwikkeling is duidelijk.
Er is maar één conclusie mogelijk. Het is aan ons om de gaten vinden die
het kind door dat zogenaamde plafond heen leiden. Dat is precies waar het om draait: geloven in de mogelijkheden van ieder kind.
Het gaat er niet om wat er mis is met een kind, maar om zijn specifieke krachten en sterke eigenschappen.
Naar die krachten en eigenschappen gaan wij op zoek. De uitgangspunten van Mediërend Leren zijn:
  1. Ieder kind heeft het recht om gezien te worden
  2. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen
  3. Een kind is meer dan zijn/haar diagnose
  4. Gun je kind een positief toekomst perspectief

Onze aanpak is  helder, nuchter, praktisch en gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

De aandacht ligt bij het vinden van mogelijkheden, kwaliteiten en het aanleren van vaardigheden om tot ontwikkeling te komen en deze verandering blijvend positief te laten zijn.

Naast de begeleiding van uw kind krijg u als ouder uiteraard praktische tips en ondersteuning om samen te komen tot de optimale ontwikkeling voor uw kind!

“Door met andere ogen naar dezelfde situatie te kijken ontstaat er een nieuw toekomstperspectief.”
Emiel van Doorn

(Bron: www.stibco.nl)