Mediërend Leren

Medierend leren

Mediërend Leren

Mediërend leren is samenwerkend leren.
Wij met uw kind. Wat fout ging leert uw kind zelf te verbeteren. Wij richten ons op de ontwikkeling van uw kind. Dat is wat anders dan alleen “leren”. Lesstof leren is tijdelijk,… ontwikkeling is blijvend. Dat is gericht op de toekomst. Dat kan omdat we leren koppelen aan emotie en gevoel. Dat blijft je altijd bij. Denk maar eens aan je minst leuke ervaring op de middelbare school. Die herinner je je nog. En de leukste ervaring ook.
Dat waren dus leermomenten!
Daarmee zeggen wij dat leren leuk moet zijn. En als het dat is, dan is het ontwikkeling, en als het ontwikkeling is dan is het blijvend. Weet jij nog precies wat jou tijdens die aardrijkskundeles is aangeleerd? Wij niet! Dat is dus lesstof leren en geen ontwikkeling. Mediërend Leren® werkt door het te doen en te ervaren. Het kind doet het bij ons niet fout. We volgen het denken van het kind. Als een kind iets bedenkt dan is het altijd goed. Daarmee geeft het kind aan hoe het denkt en waar het staat. Wij sluiten daarbij aan. Wij geven nooit antwoorden. Als het kind het antwoord niet kan bedenken, geven wij een tip. Een opmerking of vraag. Daarmee kan het kind verder. Zo komen we verder.
We willen het antwoord niet geven. Want dan is het niet meer van uw kind. Het is ons antwoord. En dat is altijd een fout antwoord. Want het gaat niet om ons maar om uw kind. Uw kind daagt ons uit. Door ons mee te laten kijken in zijn brein. We sluiten aan en helpen mee om het doel te bereiken. Dat kan zijn: leren rekenen, leren concentreren, leren spellen.

Daarom zeggen we bij Mediërend Leren® dat de begeleider (wij) tussen het kind en de leerstof in staan. Wij activeren het vermogen bij uw kind om zelf oplossingen te bedenken.

Alle kinderen hebben baat bij onze begeleiding. Die wordt gegeven volgens Mediërend Leren. Maar u komt waarschijnlijk omdat er een probleem is. Uw kind heeft waarschijnlijk een *diagnose. Bijvoorbeeld ADHD, ADD, ODD, ASS, Downsyndroom, hoogbegaafdheid, leer- en of gedragsproblemen, faalangst of sociale en/of emotionele problemen.

Wij maken een analyse van wat er mis gaat. Dan zetten we de talenten van uw kind in om zijn probleemoplossend vermogen te vergroten. En daarmee zijn vaardigheden. Dit ontwikkelen gebeurt op alle gebieden. Dus verbaas uzelf niet dat als er een rekenprobleem opgelost wordt,dat uw kind ook geleerd heeft om zijn kamer op te ruimen.

Bij ons gaat het om ontwikkeling en niet om leren. Ontwikkeling is blijvend!

*Een officiële diagnose kan wel als voorbeeld dienen, maar wij gaan altijd op zoek naar de specifieke krachten van een kind.