Hoogbegaafdheid

Praktijk De Interactie

Hoogbegaafdheid

“Mijn kind is slim maar het lukt niet op school.”

Dat begrijpen we. School is gemaakt voor het gemiddelde kind.
Daar is niets mis mee, maar als je hoogbegaafd bent dan kun je vastlopen…

 

Dus dat het niet lukt op school is heel logisch.
Uw kind heeft echter geen probleem ons schoolsysteem kan eigenlijk niet goed aanslkuiten bij de leerbehoefte van uw kind. In onze praktijk dagen we uw hoogbegaafde kind uit. Niet door lastige opdrachten wel door aan te sluiten bij het niveau van uw kind. En door te oefenen met vaardigheden die handig zijn op school. Uw kind mag ervaren dat het anders is. We leren uw kind waarom hij geen aansluiting vindt bij klasgenoten. En we laten uw kind voelen dat het goed is om anders te zijn. Want allemaal hetzelfde is ook maar saai.
Veel kinderen die hoogbegaafd zijn hebben faalangst. Maar wat is faalangst? Is het eng om aan iets nieuws te beginnen? Of ben je bang om fouten te maken? Heb je nooit geleerd om te leren? En weet je dus niet hoe het moet? En begin je er niet aan? Ben je bang voor een sociaal isolement? Bang om er niet bij te horen? En wat leert uw kind op school? Dat fouten worden afgestraft met een rode pen!
Maakt u wel eens fouten? Laat u zien dat fouten maken mag? Uw kind spiegelt zich aan de juf en de ouders. En andere belangrijke mensen om zich heen. Maken die fouten? Hoe gaan ze daarmee om? Is dat oké? Of wordt er wat van gezegd? Als fouten maken mag, is leren weer leuk.
De Interactie helpt uw kind te zien dat het normaal is. En om te gaan met mensen die in de middenmoot vallen. (En daar valt de *leerkracht waarschijnlijk ook onder). En daar is niks mis mee.
We gaan mee naar school en geven advies.
Want het probleem is vaak niet thuis, echter wel op school.
Dus de leerkracht moet begrijpen hoe op de juiste wijze met uw kind om te gaan. En hoe men de lesstof anders aan kan bieden.
Als er thuis problemen zijn, komt dit vaak omdat het op school niet goed gaat. Veel scholen hebben “plusklassen” vanaf groep 5.
Maar u hebt een slimme peuter of kleuter. Wij helpen u met vragen die u heeft en geven tips en advies. Als trainer bij ukIQ (baby`s en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong) en bij ukIQ Xl (kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong) beschikken wij over ruim voldoende kennis.