Vormen van Dyslexie

1.P-dyslexie (perceptuele dyslexie)
Kenmerken:
Blijft te lang gebruik maken van de rechterhemisfeer in de hersenen, dus van een analytisch-synthetische aanpak.
Leest traag, maar nauwkeurig.
Spellend lezen.
Maakt te weinig gebruik van de taligheid, context lezen, dus de linkerhemisfeer
Moeite met begrijpend lezen.
Kan pas vrij laat ontdekt worden, omdat alle beginners zo leren lezen.

2.L-dyslexie (linguale dyslexie)
Kenmerken:
Doen een te snel beroep op de talige kant, dus op de linker hemisfeer.
Snel lezen met veel fouten.
Raders: het moet snel (impulsief).
Semantische aard: vader/papa.
Zijn talig goed.
Onnauwkeurig.
Gaan uit van het globale.

3.Visuele dyslexie
Kenmerken:
Visuele globalisaties (bijv. vertragende i.p.v. vertraagde)
Vertraagde visuele informatieverwerking.
Rotatie- en spiegelingsproblemen (visuo-spatieel). (bijv. verwarring p-d-b)
Problemen met visuele inprenting.
Zwakke woordperceptie (herkennen en weten).
Visuele voorwaarden zijn problematisch, m.n. visuele structurering:
Te sterke links > rechts – codering.

4. Auditieve dyslexie
Kenmerken:
Meer bij spelling dan bij lezen.
Zwak in verwerking van auditieve informatie.
Auditief-intramodaal zwak: auditieve analyse en synthese auditieve structurering discriminatie (open/gesloten lettergreep)
Auditieve globalisatie.
Temporeel zwak. (volgorde  letters en klanken)
Klankvoorstelling bij woord is moeilijk.

5.Eidetische dyslexie
Kenmerken:
Intermodale omzettingen zijn problematisch: (volgorde van letters en klanken)
Van Visueel naar Auditief: lezen: woordperceptie.
Van Auditief naar Visueel: spelling: woordbeeld, woordvoorstelling.

6. Sequentiële dysfasie
Kenmerken:
Lezen en schrijven.
Vervanging, weglating of verplaatsing van woorden, lettergrepen.
Gestoord begrijpen van taal.
Zwak geheugen voor zinnen.

7. Dyslexie met articulatieproblemen en dysgrafie
Kenmerken:
Woorden vervormen.
Verkeerde verklankingen.
Perseveraties bij het spreken aan het begin van de zin.
Slecht handschrift.

De problemen van een kind kunnen in meerdere categorieën vallen !

Ook is er nog een vorm van dyslexie die ontstaat op latere leeftijd, dus als de persoon wel ooit heeft leren lezen en schrijven, maar dit vermogen weer kwijt raakt. Deze vorm van dyslexie komt niet veel voor.

bron:http://woordblind.blogspot.nl/2005/12/zijn-er-verschillende-vormen-van.html?m=1

Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin