Dyscalculie

Interactie Leer Denken

Dyscalculie

Op school hoor je geregeld dat je kind moeite heeft met rekenen. Hij zit inmiddels in groep 4, 5, 6 of zelfs als op het VO en gebruikt vaak zijn vingers bij het rekenen of draait de getallen nog steeds om… Eenvoudige op en aftel sommen blijven lastig. De tafels zijn niet geautomatiseerd. Dit is waar het fout gaat. De tafels moeten gememoriseerd worden en automatiseren is het proces om dit de kunnen leren.
Als er een probleem is met de tafels dan gaan wij eerst onderzoeken hoe goed uw kind +10, +20 en -10 en -20 heeft gememoriseerd. Dit net zo snel kunnen als het lezen van b.v het woord appel, auto is de basis van het rekenen.

 

Wij oefenen dit en gaan pas daarna met de tafels aan de slag. We willen weten of de concepten die nodig zijn om te kunnen leren rekenen voldoende aanwezig zijn.
We testen eerst de basiskennis van uw kind. Weet uw kind het echte verschil tussen meer en minder? Hoog en laag? Dichtbij en veraf? Weet het wat hoeveelheid is? En dat een derde niet altijd 3 is? Kan uw kind terug tellen van 20 naar nul? Anders gaan we daar eerst aan werken. En dan nog een vraag?
Heeft uw kind werkelijk dyscalculie of heeft het moeite met de rekenmethode die de school aanbiedt? Het rekenen zit verweven in ons dagelijks leven. Denk aan het op tijd komen, waarvoor je klok moet kunnen kijken. Of aan eten koken, waarbij je recepten moet kunnen lezen en de tijd in de gaten moet kunnen houden. Je moet ten slotte op tijd beginnen met het bereiden van de maaltijd om op tijd te kunnen eten. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die veel moeite hebben met rekenen vaak in financiële problemen komen.
Kortom: het is niet onbelangrijk om goed te kunnen rekenen. Dyscalculie en het Protocol ERWD
Sinds 2011 volgt iedere basisschool het protocol ERWD, dat in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld in het kader van het passend onderwijs.
In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en hoe er uiteindelijk geconstateerd kan worden of er sprake is van dyscalculie.
• Tip: Vraag eens op de basisschool van je kind hoe zij dit protocol
inzetten.

Voor meer informatie kijk op  http://wijzeroverdebasisschool.nl