over ons

De Interactie kent een aantal leidende principes die ten grondslag liggen aan onze werkwijze:

Inzet:

“Stimuleer ontwikkeling”
Verander de wijze waarop kinderen leren!
Werk samen met het kind om te komen tot succeservaringen die een impact hebben op de ontwikkeling van het kind.
Zie wat er niet is, focus, overdenk en werk vanuit liefde, en precisie. We geloven in ontwikkeling.

Kinderen kennen geen plafond.

“Zet in op de relatie”
Werk samen met het kind aan lange termijn ontwikkeling, gebaseerd op verdieping, gedeeld leren en vol begrip.
Sta model en verantwoord je handelen naar het kind toe.

Kinderen hebben het recht om te weten!

Resultaten:

“Genereer Leerwinst”
Analyseer het gehele kind, vind de krachten, analyseer de “etiketten” en zorg voor juiste inzet van mensen en middelen.
Waardeer kinderen met verschillende kwaliteiten en ervaringen.
Bewustwording is een katalysator voor positieve verandering in het leven van kinderen.
Spreek kinderen aan op hun eigen verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen.
Ontketen het potentieel in ons zelf en anderen;
vergroot veelzijdigheid, oefen nimmer aflatend en voer gedisciplineerd uit: lever resultaten.

Wij zetten in op levenslang leren en ontwikkelen.

Samenwerking

Wij werken samen met diverse professionals:

Daarnaast hebben hebben wij een zeer deskundig netwerk. Indien een doorverwijzing nodig is, kunnen wij u advies geven.