Home

vanessa-bucceri-gDiRwIYAMA8-unsplash

“Leer denken in mogelijkheden en niet vanuit een diagnose!” (C.B-K.)

compare-fibre-e5sTz361Jzg-unsplash

Label

Zegt men dat uw kind ADHD heeft, hoogbegaafd is, dyslectisch is, ASS heeft of ADD, of een andere diagnose? Heeft u het gevoel dat het label uw kind niet helpt?

Fantastisch

Uw kind is bijzonder. Wij helpen u kijken naar uw kind. We leren de leerkracht kijken naar uw kind. Zo komen we samen tot leren. Zodat uw kind met plezier naar school gaat.

Begeleiding bij leer- en gedragproblemen

Binnen de praktijk wordt gewerkt met de methode Mediërend Leren® die zich baseert op de positieve ontwikkelingspsychologie. Het coachen is oplossingsgericht en toekomstgericht.

Oplossingsgericht

Wij richten ons op de oplossing en niet op het etiket of het probleem. Wij gaan samen met uw kind en u op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.

Label

We vragen op school dat het kind de leerkracht volgt. En als het kind niet volgt valt het op. We vinden dat het kind te snel of te langzaam is. Of opvalt door zijn gedrag.

Vaak volgen er gesprekken met u als ouder en dan kan er besloten worden dat er hulp moet komen. Er volgt een observatie, er komt een onderzoek of er wordt een test afgenomen.
Daarna komt er een diagnose en kan er eindelijk hulp komen…

Maar uw kind is toch meer dan zijn diagnose???

Een “etiket” kan als uitgangspunt dienen en handig zijn, maar mag nooit de basis van het kind worden.
Door anders te kijken naar een diagnose helpen wij uw kind weer gezien te worden en de leerkracht om met uw kind om te kunnen gaan. Een leraar is er voor een kind. Om het kind te leren.
Dat kan als leren leuk is. Als het kind opvalt, dan is het niet leuk, dan komt het kind niet tot leren.
De wens is dat de leerkracht en het kind elkaar begrijpen.

Benieuwd hoe wij dat doen? Kijk eens rustig rond op onze pagina “Werkwijze” of neem vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u eerst weten wie wij zijn? Kijk dan op onze pagina “Over ons“.