“Leer denken in mogelijkheden en niet vanuit een diagnose!”
(C.B.K.)

U heeft ons gebeld of gemaild. En dan?

Kennismaking
Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismaking in onze praktijk zodat u zelf kunt zien en ervaren
wat Mediërend Leren®  inhoudt. Mocht u besluiten om tot begeleiding over te gaan, dan volgt een intakegesprek.

Mediërend LerenIntakegesprek
Het intakegesprek vindt altijd plaats samen met het kind en met de ouder(s).
Volledige openheid en eerlijkheid is namelijk een voorwaarde voor gemedieerde leerervaring.

Met andere woorden:
alleen dan heeft Mediërend Leren® zin en resultaat.
Daarom is (zijn) de ouder(s) aanwezig als er met het kind gewerkt wordt. U bent dus direct betrokken bij wat wij met uw kind doen.
U ziet, hoort en ervaart zelf wat er gebeurt.

Tijdsduur
Aangezien ieder kind en iedere hulpvraag uniek is, kent Mediërend Leren® geen vast traject of een vastgesteld aantal sessies. In overleg met het kind en de ouders stellen wij een plan van aanpak op, waarin duidelijk vermeld staat wat het te behalen doel is.

Belangrijk
In overleg kan de begeleiding onder schooltijd op school plaatsvinden, mits er een (kleine) ruimte beschikbaar is. Gedurende het gehele traject is er contact en waar nodig ondersteuning voor leerkracht en ouders.
Voor maximaal resultaat is samenwerking en afstemming tussen school, gezin en Praktijk de Interactie noodzakelijk.

Gebruikte materialen
Wij werken veel met IVP-materiaal. IVP staat voor Instrumenteel Verrijkingsprogramma. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt er gewerkt met de IVP-instrumenten of met diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games). De spellen zijn uitgezocht op het trainen van cognitieve functies.

Bevoegdheid IVP-materiaal
Wij zijn bevoegd om met IVP-materiaal te werken. De 3-jarige Master-opleidingen moet bij een door het ICELP (het Feuerstein Instituut in Israël) erkend ATC (Authorized Trainings Center) gevolgd worden.
Een diploma kan pas verkregen worden na het volgen van de complete IVP-opleiding en het afleggen van een Masterproef,
onder supervisie van een door het ICELP gecertificeerde Feuerstein trainer.
Het registratienummer is: 27732.
International Icelp institute

Nazorg
Drie maanden na het beëindigen van de laatste begeleidingssessie nemen wij geheel kosteloos contact met u op en horen we graag hoe met uw kind gaat. Uw kind groeit en de levensfase waarin het zich bevindt veranderd.