De Cito

De Cito is volop in opspraak. Voor en tegenstanders laten hun mening horen. Er zijn twee nieuwe eindtoetsen toegelaten door het ministerie. Komt er een ommekeer in ons onderwijsland?  

Straffen of belonen

Op scholen wordt steeds vaker de methode SWPBS (School-Wide Positive Behavior Support) ingevoerd. De zoveelste methode die kinderen dwingt goed gedrag te laten zien. Maar wat kun je al bereiken als je zelf model staat?

Het perfecte kind

De perfecte opvoeder bestaat niet.  En dus het perfecte kind ook niet! Maar je kunt wel je best doen om je kind zo goed mogelijk op te voeden! Toch sta je soms voor kwesties waar je wel wat tips bij

Ouders en Onderwijs

Veranderingen voor ouders in de medezeggenschapsraad Nieuwe plannen wijzigen de regels voor de medezeggenschap op school. Als de Eerste Kamer instemt met de nieuwe plannen, dan zijn er aantap veranderingen die ouders in de medezeggenschap direct raken. Ouders & Onderwijs zet

Mindset

Mindset is het Engelse woord voor: “geesteshouding”. Daarmee bedoelen we, dat de gedachten die je hebt, bepalend kunnen zijn voor de motivatie om ergens wel of niet aan te beginnen. Carol Dweck spreekt van een Fixed mindset of een Grothw

Find Monty

Find Monty! Zelden ben ik zo enthousiast geworden over een spel. Find Monty is een spel dat echt ALLES in zich heeft. Ja, het bevorderd het geheugen, en het gebruik van taalbegrippen, en de ontwikkeling van de cognitieve functie Ruimtelijke

mediatienetwerk

De site is online! Op www.mediatienetwerk.nl vind u alle mediatoren die aangesloten zijn bij het netwerk. Het profiel waar wij aan moeten voldoen, onze visie en missie die  wij uitdragen  met alle collega`s.      

De Rekentoets…

De afgelopen weken stond de Rekentoets weer volop in het nieuws. De groep voorstanders wordt steeds kleiner en de groep tegenstanders dus steeds groter. Van de vijf Kamerleden die in februari 2015 een mini rekentoets maakten, scoorde niemand een voldoende. 

Opvoedmarkt

Op 10 oktober was de eerste Opvoedmarkt in Zeewolde. Samen met Tineke Willekes-de Goei van Kinderpraktijk Cool ontstond het idee voor deze Opvoedmarkt een aantal weken geleden. Het doel was om aan ouders te laten zien welk laagdrempelig aanbod in

Squla

Afgelopen week stond in de krant dat Squla nu ook een app heeft zodat kinderen “onderweg” op de smartphone verder kunnen spelen en leren… Voor scholen is Squla gratis en net nu de minister President heeft geroepen dat kinderen best

Pnina Klein

“Mediatie is de brandstof van ontwikkeling” “Relatie en contact kan je niet leren, dat heb je” In memoriam                        Pnina Klein Met verdriet, maar ook met heel veel dankbaarheid Pnina Klein gekend te hebben, is onze leermeester, ons voorbeeld hoe je