Ouders en Onderwijs

Veranderingen voor ouders in de medezeggenschapsraad Nieuwe plannen wijzigen de regels voor de medezeggenschap op school. Als de Eerste Kamer instemt met de nieuwe plannen, dan zijn er aantap veranderingen die ouders in de medezeggenschap direct raken. Ouders & Onderwijs zet