OVER ONS

LABELTJE?

Zegt men dat uw kind ADHD heeft, hoogbegaafd is, dyslectisch is, PDD-NOS heeft of ADD , of een andere diagnose? Heeft u het gevoel dat het labeltje uw kind niet helpt?

FANTASTISCH

Uw kind is bijzonder.
 Wij helpen u kijken naar uw kind.
 En we leren de juf of meester kijken naar uw kind.
 Zo komen we samen tot leren. Zodat uw kind met plezier naar school gaat.

BEGELEIDING BIJ LEER- EN OPVOEDPROBLEMEN

Binnen de praktijk wordt gewerkt met de methode Mediërend Leren® die zich baseert op de positieve ontwikkelingspsychologie. Het coachen is oplossingsgericht en toekomstgericht.

OPLOSSINGSGERICHT

Wij richten ons op de oplossing en niet op het etiket of het probleem. Wij gaan samen met uw kind en u op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.

0

% heeft leerachterstanden

0

PROJECTS DELIVERED

0

WORKING DAYS

0

CUPS OF COFFE

EXECUTIEVE FUNCTIES

CSS3 ANIMATIONS

Visual Composer

Save $30 worth of plugins.

HiDPI/RETINA READY

Revolution Slider

Save $19 worth of plugins.

DEMO DATA

4k Icons

Save $34 worth of plugins.

RESPONSIVE LAYOUT

Essential Grid

Save $30 worth of plugins.

MEDIËREND LEREN®

Wat is het?

Hoe werkt het?

Wanneer is het geschikt?

Dat is samenwerkend leren.
Wij met uw kind.
Wat fout ging leert uw kind zelf te verbeteren.

Wij richten ons op de ontwikkeling van uw kind. Dat is wat anders dan alleen “leren”. Lesstof leren is tijdelijk,… ontwikkeling is blijvend. Dat is gericht op de toekomst. Dat kan omdat we leren koppelen aan emotie en gevoel. Dat blijft je altijd bij. Denk maar eens aan je minst leuke ervaring op de middelbare school. Die herinner je je nog. En de leukste ervaring ook.
Dat waren dus leermomenten!
Daarmee zeggen wij dat leren leuk moet zijn. En als het dat is, dan is het ontwikkeling, en als het ontwikkeling is dan is het blijvend. Weet jij nog precies wat jou tijdens die aardrijkskundeles is aangeleerd? Wij niet!
Dat is dus lesstof leren en geen ontwikkeling.

Mediërend leren® werkt door het te doen en te ervaren. Het kind doet het bij ons niet fout. We volgen het denken van het kind. Als een kind iets bedenkt dan is het altijd goed. Daarmee geeft het kind aan hoe het denkt en waar het staat. Wij sluiten daarbij aan. Wij geven nooit antwoorden. Als het kind het antwoord niet kan bedenken, geven wij een tip. Een opmerking of vraag. Daarmee kan het kind verder. Zo komen we verder.
We willen het antwoord niet geven. Want dan is het niet meer van uw kind. Het is ons antwoord. En dat is altijd een fout antwoord. Want het gaat niet om ons maar om uw kind. Uw kind daagt ons uit. Door ons mee te laten kijken in zijn brein. We sluiten aan en helpen mee om het doel te bereiken. Dat kan zijn: leren rekenen, leren concentreren, leren spellen.

Daarom zeggen we bij Mediërend leren® dat de begeleider (wij) tussen het kind en de leerstof in staan. Wij activeren het vermogen bij uw kind om zelf oplossingen te bedenken.

Alle kinderen hebben baat bij onze begeleiding. Die wordt gegeven volgens Mediërend leren.
 Maar u komt waarschijnlijk omdat er een probleem is.
Uw kind heeft waarschijnlijk een diagnose.
 Bijvoorbeeld ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS, autisme, Downsyndroom, hoogbegaafdheid, leer- en of gedragsproblemen, faalangst of sociale en/of emotionele problemen.
Een *diagnose is niet perse fout. Uw kind is meer dan dat. Uw kind heeft kwaliteiten.
Wij maken een analyse van wat er mis gaat. Dan zetten we de talenten van uw kind in om zijn probleemoplossend vermogen te vergroten. En daarmee zijn vaardigheden. Dit ontwikkelen gebeurt op alle gebieden. Dus verbaas uzelf niet dat als er een rekenprobleem opgelost wordt,dat uw kind ook geleerd heeft om zijn kamer op te ruimen. Bij ons gaat het om ontwikkeling en niet om leren. 
En ontwikkeling is blijvend!
*Een officiële diagnose kan wel als voorbeeld dienen, maar wij gaan altijd op zoek naar de specifieke krachten van een kind.

Geregistreerd merk

Mediërend Leren® is door StiBCO geregistreerd bij het octrooi/merkenbureau.

Meer weten?

Klik hier voor een uitgebreide achtergrond over Mediërend leren.

WERKWIJZE & TARIEVEN

“Leer denken in mogelijkheden en niet vanuit een diagnose!”

(C.B.K.)

Kennismaking

Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismaking in onze praktijk zodat u zelf kunt zien en ervaren
wat Mediërend Leren® inhoudt. Mocht u besluiten om tot begeleiding over te gaan, dan volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt altijd plaats samen met het kind en met de ouder(s).
Volledige openheid en eerlijkheid is namelijk een voorwaarde voor gemedieerde leerervaring.
Met andere woorden:
alleen dan heeft Mediërend Leren® zin en resultaat.
 Daarom is (zijn) de ouder(s) aanwezig als er met het kind gewerkt wordt. U bent dus direct betrokken bij wat wij met uw kind doen.
U ziet, hoort en ervaart zelf wat er gebeurt.

Tijdsduur

Aangezien ieder kind en iedere hulpvraag uniek is, kent Mediërend Leren® geen vast traject of een vastgesteld aantal sessies. In overleg met het kind en de ouders stellen wij een plan van aanpak op, waarin duidelijk vermeld staat wat het te behalen doel is.

Belangrijk

In overleg kan de begeleiding onder schooltijd op school plaatsvinden, mits er een (kleine) ruimte beschikbaar is. Gedurende het gehele traject is er contact en waar nodig ondersteuning voor leerkracht en ouders.
Voor maximaal resultaat is samenwerking en afstemming tussen school, gezin en Praktijk de Interactie noodzakelijk.

Gebruikte materialen

Wij werken veel met IVP-materiaal. IVP staat voor Instrumenteel Verrijkingsprogramma. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind wordt er gewerkt met de IVP-instrumenten of met diverse spellen (Smart Games, Thinkfun, 999 Games). De spellen zijn uitgezocht op het trainen van cognitieve functies.

Nazorg

Drie maanden na het beëindigen van de laatste begeleidingssessie nemen wij geheel kosteloos contact met u op en horen we graag hoe met uw kind gaat. Uw kind groeit en de levensfase waarin het zich bevindt veranderd.

 Leer denken in mogelijkheden en niet vanuit een diagnose!

 

C.B.K

FEATURES

MULTIPLE HEADER OPTIONS

Choose between a solid color, an image or a css pattern as background for your menu. You can also make it fixed or floating.

IMAGE PARALLAX

Create stunning image backgrounds. Attractor supports horizontal parallax backgrounds depending on cursor movement.

OPTIMIZED FOR SPEED

Careful attention to detail and clean, well structured code ensures a smooth user experience for all your visitors

DEDICATED SUPPORT: 4 PROFESSIONALS

Why we provide 100% free support and updates. Answer customers questions, guide and help them is our number one priority.

ADAPTIVE BACKGROUND / TEXT COLOR

A jQuery plugin for extracting the dominant color from images and applying the color to the background.

HiDPI / RETINA READY

Attractor is absolutley future-proof and includes ultra short retina graphics, so it looks stunning on all Retina-Displays.

RESPONSIVE LAYOUT

Attractor uses CSS media queries to trigger different layout sets at various screen sizes. Now your website will display on all devices.

ONE CLICK DEMO DATA

Attractor is ready to use from the box. Quickly install it via FTP or WordPress and after you activate it you can load demo content.

TESTIMONIALS

LATEST NEWS

No posts to display. Please add some blog posts!

CONTACT

ADRES

NEEM CONTACT OP

Adres: Gildenveld 26C, 3892 DH Zeewolde

Tel: 06-19960759

Email: info@leerdenken.nl

LAAT VAN JE HOREN

We horen graag van je op: